Nhật ký mang thai của mẹ Zin.

Nhật ký mang thai của mẹ Zin.

280 ngày ròng rã cùng sinh linh nhỏ bé đang lớn lên trong bụng từng ngày, từ giờ tôi đã có một hành trình “đeo chiếc ba lô ngược” chỉ có con và mẹ và không ai có thể thay mình trải nghiệm được.Tôi...Xem tiếp