Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Thegioihanguc.com.vn sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của quý khách khi bạn muốn đặt hàng trên web.

Thegioihanguc.com.vn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này và để cung cấp dịch vụ. 

Thegioihanguc.com.vn sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.

Thegioihanguc.com.vn có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

Các khoản thanh toán trực tuyến sẽ được xử lý bởi các Ngân hàng uy tín tại Việt Nam. 

Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được.

Thegioihanguc.com.vn sẽ xin phép người tiêu dùng khi tiến hành thu thập thông tin.

Thegioihanguc.com.vn thiết lập cơ chế để chủ thể thông tin bày tỏ sự đồng ý một cách rõ ràng, thông qua các chức năng trực tuyến trên website, thư điện tử, tin nhắn, hoặc những phương thức khác theo thỏa thuận giữa hai bên.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp không cần được sự đồng ý trước của chủ thể thông tin  sau:

- Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;

- Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;

- Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

Thegioihanguc.com.vn cam kết đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi sau:

- Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;

- Sử dụng thông tin trái phép;

- Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

Thegioihanguc.com.vn xây dựng cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, Thegioihanguc.com.vn sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn giờ) sau khi phát hiện sự cố.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của khách hàng được sử dụng trong công tác bán và chăm sóc khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thegioihanguc.com.vn sẽ lưu trữ thông tin khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin khách hàng

Thông tin của quý khách hàng sẽ được Thegioihanguc.com.vn sử dụng để chăm sóc và bán hàng. Thegioihanguc.com.vn có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Thegioihanguc.com.vn thu thập và quản lý thông tin trên website của chúng tôi tại Thegioihanguc.com.vn.

6. Phương tiện và công cụ để người dùng sửa thông tin cá nhân:

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Thegioihanguc.com.vn theo số hotline 0964 121 888

Thegioihanguc.com.vn có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Thegioihanguc.com.vn dùng tường lửa cho máy chủ. Thegioihanguc.com.vn duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. 

Thegioihanguc.com.vn khuyên quý khách rằng quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail. Thegioihanguc.com.vn không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, Thegioihanguc.com.vn sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

 7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thegioihanguc.com.vn sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt nếu phù hợp với pháp luật Việt Nam, Thegioihanguc.com.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Thegioihanguc.com.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Thegioihanguc.com.vn sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu Thegioihanguc.com.vn ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Mọi giải quyết khiếu nại có thể gửi về hòm mail của Thegioihanguc.com.vn hoặc liên hệ hotline:

Hotline: 0964 121 888

Email: sale.thegioihanguc.com.vn@gmail.com