Giảng Lễ Mừng Kính Thánh Anphongsô | 16h30 ngày 01/08/2020 – Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng CSsR

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Mời quý vị hiệp thông trong các Thánh lễ trực tuyến:
– Thứ 2-6: 18g00
– Thứ bảy: 17g00 Hành Hương – 18g00 Thánh lễ
– Chúa nhật: 6g30 – 18g00

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM

———————————————————————————–
✔ Facbook:

✔ Website:

✔ Youtube:

#thanhle

#CHUACUUTHEVIETNAM

#chuacuuthecssr

source