Thông báo xử phạt Dương Đức Thịnh từ tổng trưởng Di Trú Úc, thông qua chủ tịch cộng đồng liên bang Úc, ông Lê Công.

Bạn xem BỘ TRƯỞNG ĐI TRÚ ÚC ĐÃ QUYẾT ĐỊNH THẾ NÀO về tên cộng con DƯƠNG ĐỨC THỊNH? kẻ đã hung hăng đập phá cờ vàng, và những lời lẽ vô văn hóa thể hiện bản chất của lớp trẻ Việt Nam, hệ quả của lối giáo dục và cai trị ngu dân độc ác ích kỷ bởi nhà cầm quyền Việt Nam.

source