Anh Nguyễn Thành Công đến từ FPT telecom với thời gian do ban tổ chức công bố là 34:21 còn thời gian đo được bằng máy là 27:18. Kỷ lúc thế giới hiện được ghi nhận là 6:24 lập năm 2011 tại Australia.

source