So sánh Lõi Vai Bò Mỹ với Thăn Ngoại Bò Úc – US Top Blade vs AUS Striploin .
🌻 Lõi vai bò Mỹ (360k/kg)
🌻 Ba rọi bò Mỹ( ba chỉ bò mỹ) (255k/kg)
🌻 Sườn bò Úc có xương (270k/kg)
🍵 Thịt ba rọi bò Mỹ (255k/kg)
🍵 Thịt thăn cổ bò Mỹ (330k/kg)
🍵 Thịt bắp hoa bò Mỹ (340k/kg)
——————————————————————————————-
Chuyên giao hàng tận nơi các loại thịt bò nhập khẩu
🍳 Tham khảo thêm các sản phẩm của shop tại:

hoặc
🍳 Call hotline 0902 433 416 hoặc 0919 517 537
🍳 For english click or send message to us via our fb page.

source