Sự kiện ra mắt thương hiệu m#Mỹ_Phẩm_Skin_Nutrient [Top 5 Thương Hiệu Hàng Đầu Tại Úc] chính thức có mặt tại Việt Nam.

source