Thay đổi phác đồ điều trị nhiễm HP ở trẻ em

Hiện nay, kháng kháng sinh là nguyên nhân chính gây thất bại trong điều trị nhiễm H. pylori. Điều này là một trong những hậu quả của việc dùng thuốc kháng sinh không theo đơn của bác sỹ, hoặc dùng kháng sinh không đủ liều, sai liệu trình dẫn đến tỷ lệ kháng thuốc ngày càng gia tăng.

Hình ảnh vi khuẩn HP trên kính hiển vi

Hầu hết những nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy sự gia tăng khả năng đề kháng kháng sinh nhóm Macrolid (mà Erythomycin, Clarythromycin và Azithromycin là các đại diện phổ biến nhất) trong khi đó kháng Metronidazole duy trì ổn định, thậm chí còn giảm trong một số nghiên cứu.

Trong một báo cáo vào tháng 1 năm 2013, sau khi phân lập 311 mẫu vi khuẩn HP từ trẻ em thuộc 8 nước châu Âu, Megraud và cộng sự đã nhận thấy: vi khuẩn Helicobacter pylori có khả năng kháng Clarithromycin với tỷ lệ 31.8%, và kháng Metronidazole với tỷ lệ 25,7%.

erythromycin

Erythomycin là kháng sinh bị đề kháng mạnh nhất

Nếu vi khuẩn HP có thể đề kháng với một trong các kháng sinh được dùng phối hợp thì hiệu quả của liệu pháp kháng sinh sẽ bị giảm đáng kể. Các bác sỹ khuyến nghị việc sử dụng kháng sinh đồ để thử nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trước khi chỉ định bất cứ kháng sinh nào thuộc nhóm Macrolid. Nếu không thể làm kháng sinh đồ, thì không nên dùng liệu pháp bộ ba kháng sinh trong đó có Clarythromycin để điều trị nhiễm HP.

Kháng sinh đồ sẽ giúp tìm ra kháng sinh phù hợp nhất

Đối với trẻ em dưới 8 tuổi, liệu pháp “bộ tứ” bao gồm Bismuth, thuốc ức chế bơm Proton, Amoxicillin và Metronidazole nên được áp dụng.

Ở người trưởng thành đã điều trị nhiều lần bằng phác đồ Omeprazole  - Amoxicillin – Clarythromycin nhưng thất bại, một phác đồ 4 loại thuốc bao gồm Bismuth, Metronidazol và Tetracyclin, Omeprazole có tỷ lệ diệt trừ HP cao, lên đến 95,8%.

Tham khảo tại:

https://emedicine.medscape.com/article/929452-treatment

https://www.facebook.com/groups/219910728208240/permalink/919229258276380/

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận