SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL)
PO Box 1690A. Garden Grove CA 92842
Tel: 714-609-6678 Email: [email protected]
www.settvshop.com

Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television)

www.setchannel.tv

INTERNATIONAL HOME SHOPPING
9822 Bolsa Avenue, Suite D
Westminster, CA 92683
1-877-620-7467
[email protected]
sethomeshopping.com

source