Hàng giả, thuốc giả Úc Mỹ từ Trung Quốc tràn ngập Việt Nam

Trong 500 tỉ USD hàng giả trên thế giới, Trung Quốc và Hong Kong chiếm tới 400 tỉ USD, làm giả bất cứ thứ gì.

source