Thay đổi phác đồ điều trị nhiễm HP ở trẻ em

Thay đổi phác đồ điều trị nhiễm HP ở trẻ em

Hiện nay, kháng kháng sinh là nguyên nhân chính gây thất bại trong điều trị nhiễm H. pylori. Điều này là một trong những hậu quả của việc dùng thuốc kháng sinh không theo đơn của bác sỹ, hoặc dùng kháng sinh không đủ liều, sai...Xem tiếp