Tuyển dụng 5 nhân viên bán hàng làm việc tại khu vực Hà Nội.

Tuyển dụng 5 nhân viên bán hàng làm việc tại khu vực Hà Nội.

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 05 nhân viên bán hàng tại khu vực vực Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc. I. GIỚI THIỆU:...Xem tiếp