thánh lễ hôm nay Chúa nhật 27-3-2022
*thánh lễ hằng ngày xin mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng hợp ý tham dự
Xin Chúa và Mẹ MaRiA đồng hành cùng anh chị em
# tructiepthanhle
# tructiepthanhlehomnay
#thanhletructuyen
#thanhletructiep
#giaophansaigon
# giaophanbaria
# giaophancantho
# giaophanxuanloc
# giaophanmytho
# giaophanbanmathuot

source