Sub: Gấu Thủy
Editor: Gấu Thủy
Fanpage Facebook:

@DL_ phòng công tác xuất phẩm, Nguyên tác của Quá niên khảo niên cao, kịch truyền thanh đam mỹ hoàn 1 kỳ 《 Úc Ngư Cố Chấp Cuồng Lão Công 》Phiên ngoại, phát bất ngờ cho thính giả

Tổ chế tác:
Sách đạo: Nam nam @ hoa canh gia đích nhị hóa nam
Biên kịch: Cách tử @ cách cách cách cách cách cách cách cách cách tạp
Hậu kỳ: Văn văn @ phì mân mân
Họa mỹ: Táp táp @ tựu thị cá zaza
Tự mạc: Vận huân ngữ @- vận huân ngữ –

Tổ phối âm:
Úc Ngư: Tiểu [email protected] tiểu K ngận hảo 小[email protected]小K很好
Lục Bái: Túc thất liệt @Limit- túc thất liệt 夙七烈@Limit-夙七烈
Thiệu hành: Tiểu nhiễm @cv tiểu nhiễm 小苒@cv小苒
Tây tây: 獊 hưu @ 獊 hưu _CX 獊貅@獊貅_CX
Lớp trưởng: Chích vũ @ đại ma vương chích vũ 炙舞@大魔王炙舞
Cảnh sát giao thông: Mộc đầu @ kim thiên khai thủy khiếu CV- mộc đầu
Báo mạc: Dĩ hú @ dĩ hú – nhất điều hữu mộng tưởng đích hàm ngư
Du khách 1: Bán nguyệt @ dương quang thiểu nữ bán biên nguyệt
Du khách 2: Trần thoại @ trần thoại thoại w

source